Dag Lofthus: O-ringen 2-days men, dag 2 (29/07/2016) http://daglofthus.com/kart/map_images/439.jpg 61.156477363352 61.138388992045 13.26284684408 13.19472718302 1.4804091977275