Dag Lofthus: O-ringen 2-days men, dag 1 (28/07/2016) http://daglofthus.com/kart/map_images/438.jpg 61.1558646816 61.126876450263 13.203591954101 13.157980357875 1.7185691833409