Dag Lofthus: O-festivalen mellom (26/06/2016) http://daglofthus.com/kart/map_images/435.jpg 59.377237961663 59.350318937892 11.281574188042 11.233374202259 -1.8799919787101