Dag Lofthus: Tradisjonsbæreren (28/05/2016) http://daglofthus.com/kart/map_images/427.jpg 63.418457624217 63.390383703947 10.350080863799 10.262465098162 -2.6728694021803