Dag Lofthus: Vårsprinten (22/04/2016) http://daglofthus.com/kart/map_images/419.jpg 59.132871147847 59.124042670711 11.458938103799 11.440712783843 -3.3116832787099